Det faglige fundament

På VIA NOVA arbejder vi målrettet, strukturet og tværfagligt med inddragelse af hinandens forskellige kompetencer.
Vi er en udviklende og dynamisk virksomhed med fokus på læring, ny viden og faglig opkvalificering.

Nogle af de metoder vi anvender i det faglige arbejde er følgende:

  • Facilitere oplæring i håndværksmæssige opgaver
  • Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP)
  • Psykoedukation - viden og forståelse for egen sygdom
  • Relationspædagogisk tilgang -  at udvikle et værdigt liv i et ligeværdigt samspil med mennesker, med etikken som rettesnor
  • Jeg-støttende samtaler - muligheden for at udtrykke følelser og stemninger i fortrolighed
  • Kognitiv tilgang - forståelse for tankers påvirkning på følelser og handlinger
  • Massage
  • National Acupuncture Detoxification Association - øreakupunktur (NADA)
  • Psykoterapi - samtalebehandling